Máy lạnh Nagakawa 1.0HP - Model: NS C09AK

Giá bán: 5,300,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.0HP - Model: NS C09JK

Máy lạnh Nagakawa NS C09JK

Giá bán: 6,500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,500,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP - Model: NS C12AK

Giá bán: 6,400,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP - Model: NS C18AK

Giá bán: 8,900,000 VNĐ

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 5.0HP (50.000BTU/h) - Model: NP C50DL

Giá bán: 26,700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 25,100,000 VNĐ

Máy lạnh Âm trần Nagakawa 2.0HP (18.000BTU/h) - Model: NT C1810

Giá bán: 15,450,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 14,550,000 VNĐ

Máy lạnh Panasonic 1.0HP - Model: KC09 PKH

Giá bán: 7,300,000 VNĐ

Máy lạnh Panasonic 1.5HP - Model: KC12 PKH

Giá bán: 9,300,000 VNĐ

Máy lạnh Panasonic 2.0HP - Model: KC18 PKH

Giá bán: 14,200,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin 1.5HP - Model: FTE35LV1V

Giá bán: 9,250,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin 2.0HP - Model: FTE50LV1V

Giá bán: 13,850,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin inverter gas R410A 1.0HP - Model: FTKS25GVMV

Giá bán: 12,100,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 11,100,000 VNĐ