Tủ đông Nagakawa NA - 355HD

Tủ đông Nagakawa giá rẻ

Giá bán: 6,500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,985,000 VNĐ

Tủ đông Nagakawa NA - 405HD

Tủ đông Nagakawa giá rẻ

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,750,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.0HP - Model: NS C09AK

Giá bán: 5,800,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,300,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.0HP - Model: NS C09JK

Máy lạnh Nagakawa NS C09JK

Giá bán: 5,500,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.0HP - Model: NS-C09SK model mới 2015

Máy lạnh Nagakawa 1.0HP - Model: NS - C09SK

Giá bán: 6,750,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,700,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP - Model: NS C12AK

Giá bán: 6,700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,400,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP - Model: NS-C12SK model mới 2015

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP - Model: NS - C12SK

Giá bán: 8,450,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,800,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP - Model: NS C18AK

Giá bán: 9,400,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 8,900,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP - Model: NS-C18SK model mới 2015

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP - Model: NS - C18SK

Giá bán: 11,450,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 9,600,000 VNĐ

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 5.0HP (50.000BTU/h) - Model: NP C50DL

Giá bán: 27,500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 25,300,000 VNĐ

Máy lạnh Âm trần Nagakawa 2.0HP (18.000BTU/h) - Model: NT C1810

Giá bán: 16,000,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 14,700,000 VNĐ

Máy lạnh Panasonic 1.0HP - Model: KC09 PKH

Giá bán: 7,300,000 VNĐ

Máy lạnh Panasonic 1.5HP - Model: KC12 PKH

Giá bán: 9,300,000 VNĐ

Máy lạnh Panasonic 2.0HP - Model: KC18 PKH

Giá bán: 14,200,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin 1.5HP - Model: FTE35LV1V

Giá bán: 9,250,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin 2.0HP - Model: FTE50LV1V

Giá bán: 13,850,000 VNĐ

Máy lạnh Daikin inverter gas R410A 1.0HP - Model: FTKS25GVMV

Giá bán: 12,100,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 11,100,000 VNĐ