Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 3.0HP (28.000 BTU/h) - Model: NP C28DL

Giá bán: 20,300,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 18,250,000 VNĐ

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 10.0HP (100.000 BTU/h)- Model: NP C100DL

Giá bán: 67,000,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 60,000,000 VNĐ

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 5.0HP (50.000BTU/h) - Model: NP C50DL

Giá bán: 29,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 26,250,000 VNĐ