Máy Lạnh Áp Trần

Máy lạnh Áp trần Nagakawa 2.0HP - Model: NV C185

Giá bán: 16,000,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 14,800,000 VNĐ

Máy lạnh Áp trần Nagakawa 3.0HP - Model: NV C285

Giá bán: 21,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 19,700,000 VNĐ