Máy Lạnh Âm Trần

Máy lạnh Âm trần Nagakawa 3.0HP (28.000BTU/h) - Model: NT C2810

Máy lạnh Âm trần Nagakawa 3.0HP (28.000BTU/h) - Model: NT C2810

Giá bán: 23,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 20,400,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 2.0HP - Model: NT-C1836

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 2.0HP - Model: NT-C1836

Giá bán: 17,900,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,100,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 3.0HP - Model: NT-C2836

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 3.0HP - Model: NT-C2836

Giá bán: 26,500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 23,850,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 4.0HP - Model: NT-C3636

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 4.0HP - Model: NT-C3636

Giá bán: 21,600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 28,440,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 5.0HP - Model: NT-C5036

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 5.0HP - Model: NT-C5036

Giá bán: 37,700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 33,900,000 VNĐ