Tủ đông

Tủ đông Nagakawa NA - 3015HD

Tủ đông Nagakawa giá rẻ

Giá bán: 6,650,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,650,000 VNĐ

Tủ đông Nagakawa NA - 4015HD

Tủ đông Nagakawa giá rẻ

Giá bán: 7,500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,300,000 VNĐ

Tủ đông Nagakawa NA - 5015HD

Tủ đông Nagakawa giá rẻ

Giá bán: 8,600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 7,300,000 VNĐ

Máy Lạnh Treo Tường

Máy lạnh Nagakawa inverter 1.0HP - Model: NIS A901N1

Máy lạnh Nagakawa inverter 1.0HP - Model: NIS C0915

Giá bán: 9,250,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 8,800,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.0HP - Model: NS C09TK

Máy lạnh Nagakawa 1.0HP  NS-C09TK giá rẻ

Giá bán: 5,750,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 5,500,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP - Model: NS C12TK

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP  NS C12TK giá rẻ

Giá bán: 7,150,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,500,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP - Model: NS-C12SK

Máy lạnh Nagakawa 1.5HP - Model: NS - C12SK

Giá bán: 8,450,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 6,800,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP - Model: NS C18TK

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP  NS C18TK giá rẻ

Giá bán: 9,950,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 9,000,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP - Model: NS-C18SK

Máy lạnh Nagakawa 2.0HP - Model: NS - C18SK

Giá bán: 11,450,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 9,600,000 VNĐ

Máy lạnh Nagakawa 2.5HP - Model: NS C24TK

Máy lạnh Nagakawa 2.4HP NS-C24TK giá rẻ

Giá bán: 13,900,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 12,500,000 VNĐ

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 3.0HP (28.000 BTU/h) - Model: NP C28DL

Giá bán: 20,300,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 18,250,000 VNĐ

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 10.0HP (100.000 BTU/h)- Model: NP C100DL

Giá bán: 67,000,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 60,000,000 VNĐ

Máy lạnh Tủ đứng Nagakawa 5.0HP (50.000BTU/h) - Model: NP C50DL

Giá bán: 29,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 26,250,000 VNĐ

Máy Lạnh Âm Trần

Máy lạnh Âm trần Nagakawa 3.0HP (28.000BTU/h) - Model: NT C2810

Máy lạnh Âm trần Nagakawa 3.0HP (28.000BTU/h) - Model: NT C2810

Giá bán: 23,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 20,400,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 2.0HP - Model: NT-C1836

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 2.0HP - Model: NT-C1836

Giá bán: 17,900,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,100,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 3.0HP - Model: NT-C2836

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 3.0HP - Model: NT-C2836

Giá bán: 26,500,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 23,850,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 4.0HP - Model: NT-C3636

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 4.0HP - Model: NT-C3636

Giá bán: 21,600,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 28,440,000 VNĐ

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 5.0HP - Model: NT-C5036

Máy lạnh âm trần Nagakawa 360 - Đa hướng thổi - 5.0HP - Model: NT-C5036

Giá bán: 37,700,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 33,900,000 VNĐ

Máy Lạnh Áp Trần

Máy lạnh Áp trần Nagakawa 2.0HP - Model: NV C185

Giá bán: 16,000,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 14,800,000 VNĐ

Máy lạnh Áp trần Nagakawa 3.0HP - Model: NV C285

Giá bán: 21,200,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 19,700,000 VNĐ